در پی فاجعه منا مجید خوشبخت شعری تقدیم به شهدای مظلوم “مِـنا» سرود.

مدفع استقلال برای جلب رضایت سرمربی تیمش کار سختی پیش روی خود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران با تولید 78 هزار تن عسل هشتمین تولیدکننده این محصول در جهان است، گفت: با صادرات بیش از 5 هزار تن عسل، رکورد صادرات این محصول در کشور شکسته شد.

مداحی حاج حسین فخری که پانزدهم مهر در حاشیه دیدار رهبری با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه اجرا شده، با عنوان “سنگرنشینان بحار» آماده دریافت است.